ศูนย์ฝึกและอบรมฯ จังหวัดนราธิวาส

User profile picture

ผู้อำนวยการ

นายณรงค์ศักดิ์ อิ่มด้วง

  • ผู้อำนวยการ 081 909 0955
  • กลุ่มบริหารงานทั่วไป 0 7353 2049 - 50
  • กลุ่มงานคดี
  • กลุ่มงานประสานฯ 0 7353 2049 - 50
  • กลุ่มงานแก้ไขบำบัดพื้นฟู 0 7353 2049 - 50
  • กลุ่มงานพัฒนาพฤตินิสัย 0 7353 2049 - 50

เกี่ยวกับ หน่วยงาน

ที่อยู่

229 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000


ที่อยู่ใน google map

ศูนย์ฝึกและอบรมฯ จังหวัดนราธิวาส


เว็บไซต์


เฟสบุ๊ค

ผู้แก้ไขข้อมูล


วันแก้ไขครั้งสุดท้าย

2022-11-30 14:42:56


ยอดเด็กรายวัน ณ วันที่ 05-06-2023

รายการ ชาย หญิง
จำนวนเด็ก 0 0

ความพร้อมการใช้งาน Conference ทางไกล

# ศาลเยาวชน ญาติเยี่ยม ประชุมทางไกล
ความพร้อมการใช้งาน พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน
ระบบที่ใช้งาน CAT Conference,Djop Conference Skype Cisco Jabber,Djop Conference
จำนวนเครื่องที่พร้อมใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง
ชื่อผู้ประสานงาน ธนิตศักดิ์ อนังคพันธ์
เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน 0879037944